Warsztaty – Wyciszanie napięcia- poszukiwanie sił do dawania sił innym

Warsztaty zorganizowane dla rodziców i opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, które borykają się z niepełnosprawnością, FAS lub traumą. Podczas zajęć doświadczyć można relaksacji, którą następnie można wykorzystywać w pracy nad napięciami u swoich podopiecznych . Jesteśmy przekonani, że regulacja opiekunów, ich silna kondycja psychiczna są gwarantem wspierania swoich dzieci i podopiecznych.

Więcej
Konferencja z okazji światowego dnia FASD

Fundacja Doktora Liszcza serdecznie zaprasza na konferencję szkoleniową na terenie Gminy Lubicz. Szkolenie dedykowane jest pracownikom Ośrodków Pomocy Społecznej (pracownicy socjalni, asystenci rodzin), pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, kuratorom sądowym oraz pracownikom oświaty pracującym na terenie Gminy Lubicz. Spotkanie skupi nas wokół trudności dzieci i młodzieży dotkniętej FASD, druga część poruszy aspekt społeczny i zawodowy […]

Więcej
Warsztaty dla rodziców adopcyjnych

W dniach 6-7 maja 2023 Fundacja zrealizuje warsztaty „Wyciszanie napięcia lękowego u dzieci po traumie wczesnodziecięcej”. Miejsce: Przysiek k.Torunia Szczegóły pod numerem 794 09 11 49 lub za pośrednictwem poczty: kontakt@liszczowizna.pl Najpilniejsze zadanie i główny cel projektu to wsparcie rodziców, zintegrowanie ich środowiska oraz danie im do ręki narzędzia, które pozwoli na obniżenie poczucia lęku […]

Więcej
Program diagnozy i wsparcia dzieci

Edit: PROGRAM W TRAKCIE REALIZACJI! Program diagnozy i wsparcia dzieci z pieczy zastępczej oraz z rodzin adopcyjnych. Wsparcie skierowane do dzieci mających problemy w zachowaniu. Diagnoza oraz terapia metodami zaproponowanymi przez współpracującego z fundacja dr Zdzislawa Sybilskiego. OTWIERAMY NABÓR Do projektu zapraszamy dzieci i młodzież zamieszkałą w Toruniu, w wieku od lat 5. Badania wstępne […]

Więcej
Warsztat „Czucie głębokie”

Zapraszamy Was na warsztat, podczas którego będziemy wspólnie doświadczać ciała. Wszystkie sygnały wysyłane z ciała do mózgu decydują o tym, jak czujemy siebie i innych, jak budujemy relacje, w jaki sposób i czy w ogóle budujemy bezpieczną przestrzeń do rozwoju. Iza opowie Wam o tym, jak działa układ nerwowy i w jaki sposób możemy trenować […]

Więcej
Diagnoza i terapia FASD

Program skierowany do rodziców i opiekunów chcących zdiagnozować i rozpocząć terapię dzieci zagrożonych Płodowym Zespołem Alkoholowym FASD. Diagnoza i terapia zaburzeń w zachowaniu i rozwoju dzieci zagrożonych syndromem FAS mieszkających na terenie Gminy Gniewkowo w 2022 r.

Więcej
Konferencja inauguracyjna

Serdecznie zapraszamy na konferencję Troistość więzi – pneuma, psyche i soma. Więzi, które dają moc – relacje, które dają siłę organizowaną przez Fundację Doktora Liszcza wraz z Wydziałem Teologicznym UMK pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego i Jego Ekscelencji Biskupa Toruńskiego dr hab. Wiesława Śmigla. Konferencja odbędzie się 9 listopada 2022 r. w […]

Więcej
Konferencja w Sejmie RP

4 października 2022 w Sejmie RP odbyła się konferencja „Wokół systemu pomocy dzieciom z FASD- potrzeby, zasoby i wyzwania.” Cele konferencji: upowszechnianie wiedzy na temat problemów, potrzeb dzieci z FASD i ich rodzin oraz modelowych rozwiązań w zakresie diagnozy i pomocy dzieciom z FASD oraz ich rodzin; wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami zajmującymi się pomocą dzieciom […]

Więcej