Stworzenie Domu Łączenia Rodzin

Koncepcja Domu Łączenia Rodzin zrodziła się z troski o los ukochanych dzieci, gdy zabraknie rodziców. Dorosłe osoby z niepełnosprawością mogłyby liczyć w nim na opiekę i traktowanie, do którego przyzwyczaili ich kochający rodzice.

Wsparcie dla kobiet w ciąży

Nasza Fundacja chciałaby zainicjować program wsparcia w miejscu zamieszkania matek uzależnionych od alkoholu, bądź współuzależnionych od choroby ich partnera

FASD, trauma wczesnodziecięca i więzi

Chcemy kierować pomoc do rodziców adopcyjnych i zastępczych, przed którymi stoi trudne wyzwanie udzielania wsparcia dzieciom na ogół silnie straumatyzowanym

Warsztaty – Wyciszanie napięcia- poszukiwanie sił do dawania sił innym

Warsztaty dla członków rodzin osób z niepełnosprawnością i rodziców adopcyjnych.

UDZIAŁ BEZPŁATNY! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Miejsce: Szosa Bydgoska 14, 87-100 Toruń

Obszar: osoby zamieszkujące województwo kujawsko-pomorskie

Cel: poznanie technik wyciszania napięcia, relaksacji i ukojenia z wykorzystaniem obiektów sensorycznych, możliwość spotkania i wymiany doświadczeń pomiędzy opiekunami.

Organizator:

Fundacja Doktora Liszcza

ul. Łączna 68, 87-100 Toruń

tel. 794 09 11 49

kontakt@liszczowizna.pl

www.liszczowizna.pl

Warsztaty z wykorzystaniem obiektów sensorycznych.

Prowadzone przez Panią Izabelę Chlewińską.

*Iza Chlewińska-mama, nauczycielka, artystka ,terapeutka. Od blisko 20lat rozwija autorskie metody pracy z ciałem w ruchu i bezruchu. Reżyserka instalacji sensorycznych dla rodzin z dziećmi i autorskich spektakli w nurcie nowego tańca. Współzałożycielka projektu i marki Intibag, która tworzy obiekty sensoryczne oraz metodę pracy z ciałem ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań rozwojowych i neuroróżnorodności. Realizuje autorskie szkolenia i warsztaty dla rodziców, nauczycieli i terapeutów, które rozszerzają pojęcie cielesności. Propagatorka i miłośniczka Teorii Poliwagalnej dr Stephena Porgesa. Terapeutka czaszkowo-krzyżowa w nurcie biodynamicznym.

Warsztaty zorganizowane dla rodziców i opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, które borykają się z niepełnosprawnością, FAS lub traumą. Podczas zajęć doświadczyć można relaksacji, którą następnie można wykorzystywać w pracy nad napięciami u swoich podopiecznych . Jesteśmy przekonani, że regulacja opiekunów, ich silna kondycja psychiczna są gwarantem wspierania swoich dzieci i podopiecznych. Spotkania poza walorem szkoleniowym i warsztatowym co najbardziej nas cieszy przybiorą formę wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami. Cieszy nas, że w zrealizowanych w tym roku projektach wzięli udział mieszkańcy naszego województwa a finałem trudu działań jakie podjęli na rzecz swoją i swoich podopiecznych będzie konferencja pt. „Troistość budowania nowej więzi z dzieckiem dotkniętym traumą- pneuma, psyche, soma”. Podczas tej konferencji planujemy spotkanie wszystkich uczestników tegorocznych form warsztatowych by inni zaproszeni słuchacze (rodzice, opiekunowie, pracownicy oświaty i instytucji pomocowych) mieli możliwość zobaczyć realne efekty jakie przynoszą zaproponowane przez nas formy wspierania opiekunów osób z niepełnosprawnością.

Document