Fundacja
Doktora Liszcza

Fundacja, której celem jest stworzenie Domu Łączenia Rodzin współtworzonego przez rodziców osób z niepełnosprawnościami i rodziców adopcyjnych w oparciu o potrzeby ich dzieci.

Stworzenie Domu Łączenia Rodzin

Koncepcja Domu Łączenia Rodzin zrodziła się z troski o los ukochanych dzieci, gdy zabraknie rodziców. Dorosłe osoby z niepełnosprawością mogłyby liczyć w nim na opiekę i traktowanie, do którego przyzwyczaili ich kochający rodzice.

Wsparcie dla kobiet w ciąży

Nasza Fundacja chciałaby zainicjować program wsparcia w miejscu zamieszkania matek uzależnionych od alkoholu, bądź współuzależnionych od choroby ich partnera

FASD, trauma wczesnodziecięca i więzi

Chcemy kierować pomoc do rodziców adopcyjnych i zastępczych, przed którymi stoi trudne wyzwanie udzielania wsparcia dzieciom na ogół silnie straumatyzowanym

Liszczowizna

Jako spadkobiercy Liszczowizny, czyli spuścizny, którą zostawił po sobie w spadku zmarły 24 listopada 2018 r dr Krzysztof Liszcz, będziemy dokładać wszelkich wysiłków, by strzec kilku fundamentalnych zasad:

  • poszanowania dla każdego zwłaszcza najsłabszego,

  • postawy niewiedzy, uświęconej przez innego wielkiego polskiego lekarza Antoniego Kępińskiego - budowanie relacji, w której opiekun jest partnerem,

  • poszanowania dla uzależnionych kobiet w ciąży, które wymagają troski i wsparcia społecznego oraz pochylenia się nad ich historią,

    `
  • pokory, którą tak cenił w rodzicach adopcyjnych dr Krzysztof Liszcz,

  • bezinteresowności nie takiej mierzalnej czy policzalnej, ale bezinteresowności w oddaniu dla sprawy części siebie.

Cele Fundacji

Utworzenie Domu Łączenia Rodzin. Marzeniem dr Liszcza było stworzenie prototypu takiego domu, w którym niepełnosprawne dorosłe sieroty mogłyby liczyć na opiekę i traktowanie, do którego przyzwyczaili ich kochający rodzice.

Stworzenie wokół Domu ośrodka wsparcia dla kobiet w ciąży borykających się z problemami alkoholowymi własnymi lub ich mężów, partnerów czy rodzin.

Utworzenie Ośrodka Diagnozy i Terapii FASD, Traumy Wczesnodziecięcej i Więzi, z którego zasobów mogliby korzystać rodzice adopcyjni oraz pracownicy instytucji zaangażowanych w proces adopcji i kształtowania systemu pieczy zastępczej.

Kontakt

Fundacja Doktora Liszcza
ul. Łączna 68
87-100 Toruń
KRS: 0000968024

794 091 149

kontakt@liszczowizna.pl

Odwiedź nas na Facebooku

Konto bankowe:
12 1240 1936 1111 0011 1487 7764

NIP: 9562375566

Formularz kontaktowy

Partnerzy Fundacji

Aktualności

Konferencja z okazji światowego dnia FASD

Fundacja Doktora Liszcza serdecznie zaprasza na konferencję szkoleniową na terenie Gminy Lubicz. Szkolenie dedykowane jest pracownikom Ośrodków Pomocy Społecznej (pracownicy socjalni, asystenci rodzin), pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, kuratorom sądowym oraz pracownikom oświaty pracującym na terenie Gminy Lubicz. Spotkanie skupi nas wokół trudności dzieci i młodzieży dotkniętej FASD, druga część poruszy aspekt społeczny i zawodowy […]

Więcej
Warsztaty dla rodziców adopcyjnych

W dniach 6-7 maja 2023 Fundacja zrealizuje warsztaty „Wyciszanie napięcia lękowego u dzieci po traumie wczesnodziecięcej”. Miejsce: Przysiek k.Torunia Szczegóły pod numerem 794 09 11 49 lub za pośrednictwem poczty: kontakt@liszczowizna.pl Najpilniejsze zadanie i główny cel projektu to wsparcie rodziców, zintegrowanie ich środowiska oraz danie im do ręki narzędzia, które pozwoli na obniżenie poczucia lęku […]

Więcej
Program diagnozy i wsparcia dzieci

Edit: PROGRAM W TRAKCIE REALIZACJI! Program diagnozy i wsparcia dzieci z pieczy zastępczej oraz z rodzin adopcyjnych. Wsparcie skierowane do dzieci mających problemy w zachowaniu. Diagnoza oraz terapia metodami zaproponowanymi przez współpracującego z fundacja dr Zdzislawa Sybilskiego. OTWIERAMY NABÓR Do projektu zapraszamy dzieci i młodzież zamieszkałą w Toruniu, w wieku od lat 5. Badania wstępne […]

Więcej
Document