Fundacja
Doktora Liszcza

Fundacja, której celem jest stworzenie Domu Łączenia Rodzin współtworzonego przez rodziców osób z niepełnosprawnościami i rodziców adopcyjnych w oparciu o potrzeby ich dzieci.

Stworzenie Domu Łączenia Rodzin

Koncepcja Domu Łączenia Rodzin zrodziła się z troski o los ukochanych dzieci, gdy zabraknie rodziców. Dorosłe osoby z niepełnosprawością mogłyby liczyć w nim na opiekę i traktowanie, do którego przyzwyczaili ich kochający rodzice.

Wsparcie dla kobiet w ciąży

Nasza Fundacja chciałaby zainicjować program wsparcia w miejscu zamieszkania matek uzależnionych od alkoholu, bądź współuzależnionych od choroby ich partnera

FASD, trauma wczesnodziecięca i więzi

Chcemy kierować pomoc do rodziców adopcyjnych i zastępczych, przed którymi stoi trudne wyzwanie udzielania wsparcia dzieciom na ogół silnie straumatyzowanym

Liszczowizna

Jako spadkobiercy Liszczowizny, czyli spuścizny, którą zostawił po sobie w spadku zmarły 24 listopada 2018 r dr Krzysztof Liszcz, będziemy dokładać wszelkich wysiłków, by strzec kilku fundamentalnych zasad:

  • poszanowania dla każdego zwłaszcza najsłabszego,

  • postawy niewiedzy, uświęconej przez innego wielkiego polskiego lekarza Antoniego Kępińskiego - budowanie relacji, w której opiekun jest partnerem,

  • poszanowania dla uzależnionych kobiet w ciąży, które wymagają troski i wsparcia społecznego oraz pochylenia się nad ich historią,

    `
  • pokory, którą tak cenił w rodzicach adopcyjnych dr Krzysztof Liszcz,

  • bezinteresowności nie takiej mierzalnej czy policzalnej, ale bezinteresowności w oddaniu dla sprawy części siebie.

Cele Fundacji

Utworzenie Domu Łączenia Rodzin. Marzeniem dr Liszcza było stworzenie prototypu takiego domu, w którym niepełnosprawne dorosłe sieroty mogłyby liczyć na opiekę i traktowanie, do którego przyzwyczaili ich kochający rodzice.

Stworzenie wokół Domu ośrodka wsparcia dla kobiet w ciąży borykających się z problemami alkoholowymi własnymi lub ich mężów, partnerów czy rodzin.

Utworzenie Ośrodka Diagnozy i Terapii FASD, Traumy Wczesnodziecięcej i Więzi, z którego zasobów mogliby korzystać rodzice adopcyjni oraz pracownicy instytucji zaangażowanych w proces adopcji i kształtowania systemu pieczy zastępczej.

Kontakt

Fundacja Doktora Liszcza
ul. Łączna 68
87-100 Toruń
KRS: 0000968024

794 091 149

kontakt@liszczowizna.pl

Odwiedź nas na Facebooku

Konto bankowe:
12 1240 1936 1111 0011 1487 7764

NIP: 9562375566

Formularz kontaktowy

Partnerzy Fundacji

Aktualności

Osoba z ASD w społeczeństwie. Poznać – rozumieć – wspierać

Informujemy, że zaprzyjaźniona Fundacja Autyzm Polska FPOA organizuje konferencję popularnonaukową „Osoba z ASD w społeczeństwie. Poznać – rozumieć – wspierać”, która odbędzie się 20 czerwca od godziny 8:30 do 16:00. Więcej informacji:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122151410984196490&id=61555894726355

Więcej
Szkolenie dla rodziców adopcyjnych i rodziców zastępczych

Informujemy, że Fundacja Rodzina od A do Z organizuje bezpłatne Szkolenie dla rodziców adopcyjnych i rodziców zastępczych na temat pracy z dziećmi z FASD. Projekt edukacyjny realizowany jest na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Więcej
Warsztaty – Wsparcie rodziców i opiekunów w drodze do budowania i wzmacniania więzi w rodzinie

Zapraszamy na warsztaty dedykowane opiekunom dzieci, które z racji na wczesnodziecięcą traumę obrazują trudne dla siebie i dla innych zachowania, mające swe źródło w ucieleśnionym, uwewnętrznionym, permanentnym lęku. Zależy nam na tym, żeby w zajęciach wzięły udział dwie dorosłe osoby z danej rodziny – najlepiej oboje rodzice, a jeśli to nie jest możliwe, to zasadniczy […]

Więcej
Document