Fundacja
Doktora Liszcza

Fundacja, której celem jest stworzenie Domu Łączenia Rodzin współtworzonego przez rodziców osób z niepełnosprawnościami i rodziców adopcyjnych w oparciu o potrzeby ich dzieci.

Stworzenie Domu Łączenia Rodzin

Koncepcja Domu Łączenia Rodzin zrodziła się z troski o los ukochanych dzieci, gdy zabraknie rodziców. Dorosłe osoby z niepełnosprawością mogłyby liczyć w nim na opiekę i traktowanie, do którego przyzwyczaili ich kochający rodzice.

Wsparcie dla kobiet w ciąży

Nasza Fundacja chciałaby zainicjować program wsparcia w miejscu zamieszkania matek uzależnionych od alkoholu, bądź współuzależnionych od choroby ich partnera

FASD, trauma wczesnodziecięca i więzi

Chcemy kierować pomoc do rodziców adopcyjnych i zastępczych, przed którymi stoi trudne wyzwanie udzielania wsparcia dzieciom na ogół silnie straumatyzowanym

Liszczowizna

Jako spadkobiercy Liszczowizny, czyli spuścizny, którą zostawił po sobie w spadku zmarły 24 listopada 2018 r dr Krzysztof Liszcz, będziemy dokładać wszelkich wysiłków, by strzec kilku fundamentalnych zasad:

  • poszanowania dla każdego zwłaszcza najsłabszego,

  • postawy niewiedzy, uświęconej przez innego wielkiego polskiego lekarza Antoniego Kępińskiego - budowanie relacji, w której opiekun jest partnerem,

  • poszanowania dla uzależnionych kobiet w ciąży, które wymagają troski i wsparcia społecznego oraz pochylenia się nad ich historią,

    `
  • pokory, którą tak cenił w rodzicach adopcyjnych dr Krzysztof Liszcz,

  • bezinteresowności nie takiej mierzalnej czy policzalnej, ale bezinteresowności w oddaniu dla sprawy części siebie.

Cele Fundacji

Utworzenie Domu Łączenia Rodzin. Marzeniem dr Liszcza było stworzenie prototypu takiego domu, w którym niepełnosprawne dorosłe sieroty mogłyby liczyć na opiekę i traktowanie, do którego przyzwyczaili ich kochający rodzice.

Stworzenie wokół Domu ośrodka wsparcia dla kobiet w ciąży borykających się z problemami alkoholowymi własnymi lub ich mężów, partnerów czy rodzin.

Utworzenie Ośrodka Diagnozy i Terapii FASD, Traumy Wczesnodziecięcej i Więzi, z którego zasobów mogliby korzystać rodzice adopcyjni oraz pracownicy instytucji zaangażowanych w proces adopcji i kształtowania systemu pieczy zastępczej.

Kontakt

Fundacja Doktora Liszcza
ul. Łączna 68
87-100 Toruń
KRS: 0000968024

794 091 149

kontakt@liszczowizna.pl

Odwiedź nas na Facebooku

Konto bankowe:
12 1240 1936 1111 0011 1487 7764

NIP: 9562375566

Formularz kontaktowy

Partnerzy Fundacji

Aktualności

Warsztaty – Wsparcie rodziców i opiekunów w drodze do budowania i wzmacniania więzi w rodzinie

Zapraszamy na warsztaty dedykowane opiekunom dzieci, które z racji na wczesnodziecięcą traumę obrazują trudne dla siebie i dla innych zachowania, mające swe źródło w ucieleśnionym, uwewnętrznionym, permanentnym lęku. Zależy nam na tym, żeby w zajęciach wzięły udział dwie dorosłe osoby z danej rodziny – najlepiej oboje rodzice, a jeśli to nie jest możliwe, to zasadniczy […]

Więcej
Warsztaty – Wyciszanie napięcia- poszukiwanie sił do dawania sił innym

Warsztaty zorganizowane dla rodziców i opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, które borykają się z niepełnosprawnością, FAS lub traumą. Podczas zajęć doświadczyć można relaksacji, którą następnie można wykorzystywać w pracy nad napięciami u swoich podopiecznych . Jesteśmy przekonani, że regulacja opiekunów, ich silna kondycja psychiczna są gwarantem wspierania swoich dzieci i podopiecznych.

Więcej
Konferencja z okazji światowego dnia FASD

Fundacja Doktora Liszcza serdecznie zaprasza na konferencję szkoleniową na terenie Gminy Lubicz. Szkolenie dedykowane jest pracownikom Ośrodków Pomocy Społecznej (pracownicy socjalni, asystenci rodzin), pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, kuratorom sądowym oraz pracownikom oświaty pracującym na terenie Gminy Lubicz. Spotkanie skupi nas wokół trudności dzieci i młodzieży dotkniętej FASD, druga część poruszy aspekt społeczny i zawodowy […]

Więcej
Document