Stworzenie Domu Łączenia Rodzin

Koncepcja Domu Łączenia Rodzin zrodziła się z troski o los ukochanych dzieci, gdy zabraknie rodziców. Dorosłe osoby z niepełnosprawością mogłyby liczyć w nim na opiekę i traktowanie, do którego przyzwyczaili ich kochający rodzice.

Wsparcie dla kobiet w ciąży

Nasza Fundacja chciałaby zainicjować program wsparcia w miejscu zamieszkania matek uzależnionych od alkoholu, bądź współuzależnionych od choroby ich partnera

FASD, trauma wczesnodziecięca i więzi

Chcemy kierować pomoc do rodziców adopcyjnych i zastępczych, przed którymi stoi trudne wyzwanie udzielania wsparcia dzieciom na ogół silnie straumatyzowanym

Konferencja w Sejmie RP

4 października 2022 w Sejmie RP odbyła się konferencja „Wokół systemu pomocy dzieciom z FASD- potrzeby, zasoby i wyzwania.”

Cele konferencji:

  • upowszechnianie wiedzy na temat problemów, potrzeb dzieci z FASD i ich rodzin oraz modelowych rozwiązań w zakresie diagnozy i pomocy dzieciom z FASD oraz ich rodzin;
  • wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami zajmującymi się pomocą dzieciom z FASD oraz pomiędzy rodzicami szukającymi wsparcia dla swoich dzieci;
  • identyfikacja i opis najważniejszych wyzwań i najpilniejszych zadań, które mogą służyć rozwojowi systemu pomocy dzieciom z FASD.

Wykład pt.” Dziecko, nastolatek, dorosły – jak wspierać osobę z FASD na różnych etapach jej życia” wygłosiła Prezes naszej Fundacji Katarzyna Kałamajska-Liszcz.

Document