Stworzenie Domu Łączenia Rodzin

Koncepcja Domu Łączenia Rodzin zrodziła się z troski o los ukochanych dzieci, gdy zabraknie rodziców. Dorosłe osoby z niepełnosprawością mogłyby liczyć w nim na opiekę i traktowanie, do którego przyzwyczaili ich kochający rodzice.

Wsparcie dla kobiet w ciąży

Nasza Fundacja chciałaby zainicjować program wsparcia w miejscu zamieszkania matek uzależnionych od alkoholu, bądź współuzależnionych od choroby ich partnera

FASD, trauma wczesnodziecięca i więzi

Chcemy kierować pomoc do rodziców adopcyjnych i zastępczych, przed którymi stoi trudne wyzwanie udzielania wsparcia dzieciom na ogół silnie straumatyzowanym

Warsztaty – Wsparcie rodziców i opiekunów w drodze do budowania i wzmacniania więzi w rodzinie

Zapraszamy na warsztaty dedykowane opiekunom dzieci, które z racji na wczesnodziecięcą traumę obrazują trudne dla siebie i dla innych zachowania, mające swe źródło w ucieleśnionym, uwewnętrznionym, permanentnym lęku. Zależy nam na tym, żeby w zajęciach wzięły udział dwie dorosłe osoby z danej rodziny – najlepiej oboje rodzice, a jeśli to nie jest możliwe, to zasadniczy opiekun z osobą, która go na co dzień wspiera. Dorośli też potrzebują regulacji, której można doświadczyć za sprawą terapii czaszkowo krzyżowej. Tak wyposażeni mogą później wspierać w regulacji dzieci.

Document