Stworzenie Domu Łączenia Rodzin

Koncepcja Domu Łączenia Rodzin zrodziła się z troski o los ukochanych dzieci, gdy zabraknie rodziców. Dorosłe osoby z niepełnosprawością mogłyby liczyć w nim na opiekę i traktowanie, do którego przyzwyczaili ich kochający rodzice.

Wsparcie dla kobiet w ciąży

Nasza Fundacja chciałaby zainicjować program wsparcia w miejscu zamieszkania matek uzależnionych od alkoholu, bądź współuzależnionych od choroby ich partnera

FASD, trauma wczesnodziecięca i więzi

Chcemy kierować pomoc do rodziców adopcyjnych i zastępczych, przed którymi stoi trudne wyzwanie udzielania wsparcia dzieciom na ogół silnie straumatyzowanym

Warsztaty dla rodziców adopcyjnych

W dniach 6-7 maja 2023 Fundacja zrealizuje warsztaty „Wyciszanie napięcia lękowego u dzieci po traumie wczesnodziecięcej”.💚

💚Miejsce: Przysiek k.Torunia

💚Szczegóły pod numerem 794 09 11 49 lub za pośrednictwem poczty: kontakt@liszczowizna.pl

Najpilniejsze zadanie i główny cel projektu to wsparcie rodziców, zintegrowanie ich środowiska oraz danie im do ręki narzędzia, które pozwoli na obniżenie poczucia lęku u dzieci i zbudowanie z rodzicami bazującej na zaufaniu więzi. Rodzice nauczą się technik stymulowania nerwu błędnego oraz podstaw terapii krzyżowo – czaszkowej oraz odbędą warsztaty, podczas których będą mieli okazję do integracji z innymi rodzicami i dzielenia się swoim doświadczeniem. Dzieci doświadczą technik relaksacyjnych, które pomogą budować bazę do tworzenia więzi z rodzicami. Warsztaty przeznaczone są dla rodziców, po czym nastąpią indywidualne konsultacje, już z udziałem dziecka – terminy będą ustalane indywidualnie. Prowadzący warsztaty: dr n. med. Henryk Dyczek i terapeuta Krystian Nowak.

Document