Stworzenie Domu Łączenia Rodzin

Koncepcja Domu Łączenia Rodzin zrodziła się z troski o los ukochanych dzieci, gdy zabraknie rodziców. Dorosłe osoby z niepełnosprawością mogłyby liczyć w nim na opiekę i traktowanie, do którego przyzwyczaili ich kochający rodzice.

Wsparcie dla kobiet w ciąży

Nasza Fundacja chciałaby zainicjować program wsparcia w miejscu zamieszkania matek uzależnionych od alkoholu, bądź współuzależnionych od choroby ich partnera

FASD, trauma wczesnodziecięca i więzi

Chcemy kierować pomoc do rodziców adopcyjnych i zastępczych, przed którymi stoi trudne wyzwanie udzielania wsparcia dzieciom na ogół silnie straumatyzowanym

Konferencja z okazji światowego dnia FASD

Fundacja Doktora Liszcza serdecznie zaprasza na konferencję szkoleniową na terenie Gminy Lubicz. Szkolenie dedykowane jest pracownikom Ośrodków Pomocy Społecznej (pracownicy socjalni, asystenci rodzin), pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, kuratorom sądowym oraz pracownikom oświaty pracującym na terenie Gminy Lubicz. Spotkanie skupi nas wokół trudności dzieci i młodzieży dotkniętej FASD, druga część poruszy aspekt społeczny i zawodowy a trzecia prawny.


Konferencja z ograniczoną liczbą miejsc.


Udział w konferencji jest bezpłatny.

Document