Stworzenie Domu Łączenia Rodzin

Koncepcja Domu Łączenia Rodzin zrodziła się z troski o los ukochanych dzieci, gdy zabraknie rodziców. Dorosłe osoby z niepełnosprawością mogłyby liczyć w nim na opiekę i traktowanie, do którego przyzwyczaili ich kochający rodzice.

Wsparcie dla kobiet w ciąży

Nasza Fundacja chciałaby zainicjować program wsparcia w miejscu zamieszkania matek uzależnionych od alkoholu, bądź współuzależnionych od choroby ich partnera

FASD, trauma wczesnodziecięca i więzi

Chcemy kierować pomoc do rodziców adopcyjnych i zastępczych, przed którymi stoi trudne wyzwanie udzielania wsparcia dzieciom na ogół silnie straumatyzowanym

Program diagnozy i wsparcia dzieci

Edit: PROGRAM W TRAKCIE REALIZACJI!

Program diagnozy i wsparcia dzieci z pieczy zastępczej oraz z rodzin adopcyjnych.

Wsparcie skierowane do dzieci mających problemy w zachowaniu. Diagnoza oraz terapia metodami zaproponowanymi przez współpracującego z fundacja dr Zdzislawa Sybilskiego.

OTWIERAMY NABÓR

Do projektu zapraszamy dzieci i młodzież zamieszkałą w Toruniu, w wieku od lat 5. Badania wstępne odbędą się w dniach 18-19 marca od godz. 10.00 do 17.00 w siedzibie Fundacji.

Projekt współfinansowany przez Miasto Toruń i realizowany przez Fundację Doktora Liszcza

Document