Stworzenie Domu Łączenia Rodzin

Koncepcja Domu Łączenia Rodzin zrodziła się z troski o los ukochanych dzieci, gdy zabraknie rodziców. Dorosłe osoby z niepełnosprawością mogłyby liczyć w nim na opiekę i traktowanie, do którego przyzwyczaili ich kochający rodzice.

Wsparcie dla kobiet w ciąży

Nasza Fundacja chciałaby zainicjować program wsparcia w miejscu zamieszkania matek uzależnionych od alkoholu, bądź współuzależnionych od choroby ich partnera

FASD, trauma wczesnodziecięca i więzi

Chcemy kierować pomoc do rodziców adopcyjnych i zastępczych, przed którymi stoi trudne wyzwanie udzielania wsparcia dzieciom na ogół silnie straumatyzowanym

Diagnoza i terapia FASD

Program skierowany do rodziców i opiekunów chcących zdiagnozować i rozpocząć terapię dzieci zagrożonych Płodowym Zespołem Alkoholowym FASD.

Diagnoza i terapia zaburzeń w zachowaniu i rozwoju dzieci zagrożonych syndromem FAS mieszkających na terenie Gminy Gniewkowo w 2022 r.

Document