Stworzenie Domu Łączenia Rodzin

Koncepcja Domu Łączenia Rodzin zrodziła się z troski o los ukochanych dzieci, gdy zabraknie rodziców. Dorosłe osoby z niepełnosprawością mogłyby liczyć w nim na opiekę i traktowanie, do którego przyzwyczaili ich kochający rodzice.

Wsparcie dla kobiet w ciąży

Nasza Fundacja chciałaby zainicjować program wsparcia w miejscu zamieszkania matek uzależnionych od alkoholu, bądź współuzależnionych od choroby ich partnera

FASD, trauma wczesnodziecięca i więzi

Chcemy kierować pomoc do rodziców adopcyjnych i zastępczych, przed którymi stoi trudne wyzwanie udzielania wsparcia dzieciom na ogół silnie straumatyzowanym

W A R S Z T A T Y

Spotkanie dla rodziców adopcyjnych, zastępczych i rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.

Spotykamy się 20.07.2014r. i startujemy o godzinie 10:00.

Zapisy i szczegóły pod numerem 794 091 149 oraz mailowo kontakt@liszczowizna.pl

A co przygotowaliśmy na spotkanie?

-świadomości własnego oddechu dla rodziców (uważność na potrzeby swoich dzieci)

-oddech jako proces złożony-znaczenie diety i wysiłku fizycznego

-historia oddechu – omówienie tradycji w kulturze hinduskiej

-różnorodne szkoły oddechowe – omówienie poszczególnych paradygmatów

-metoda dr. Butejki – przytoczenie koncepcji

-wpływ właściwych wzorców oddechowych na anatomię człowieka (ogólna postawa,mięśnie twarzoczaszki, formowanie naturalnej korekty zgryzu)

-badania naukowe – interakcje w świecie medycyny

-progresywna relaksacja mięśni Jacobsona jako istotne i uniwersalne ćwiczenie na rozluźnienie całego ciała

-szczegółowe ćwiczenia praktyczne z komentarzem prelegenta, przejście z fazy biernej do czynnej.

-próba spersonalizowania ćwiczeń na potrzeby dzieci

Document