Document

KONFERENCJA NAUKOWA

Troistość więzi - pneuma, psyche, soma. Budowanie nowej więzi z dzieckiem dotkniętym traumą.

9 listopada 2023

Organizator

Współorganizator

Patronat medialny:

Patronat honorowy:

Konferencja odbędzie się:

na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu

Aula Magna, ul. Gagarina 37

Rozpoczęcie: godz. 9:30

Do konferencji pozostało:

dni

godzin

minut

Preleganci

Izabela Chlewińska

dr n. med. Henryk Dyczek

dr Beata Smela

dr hab. Krzysztof Pilarz, prof. UMK

dr Zdzisław Sybilski

Program konferencji

Rejestracja i rozpoczęcie konferencji


8:30 - 10:00

Rejestracja uczestników


8:30

Msza Święta


9:30

Otwarcie konferencji

ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz Dziekan Wydziału Teologicznego UMK

Katarzyna Kałamajska-Liszcz - Prezes Fundacji Doktora Liszcza

SESJA I


Izabela Chlewińska

Moje ciało jest moje- wykład performatywny z udziałem obiektów sensorycznych Intibag


10:00

dr Beata Smela

Toruń

Wprowadzenie do samoregulacji emocji- praktyczne użycie odwróconej piramidy mózgu (oparte na koncepcji Bruce’a Perry’ego)


10:45

dr n. med. Henryk Dyczek

Akademia Chiropraktyki, Przysiek

Wykorzystanie elementów terapii czaszkowo-krzyżowej do wyciszania napięcia lękowego u dzieci po traumie wczesnodziecięcej. Neuroaktywacja nerwów czaszkowych i odwijanie napięć oponowych


11:30

Iza Chlewińska

Intibag, Warszawa

Porozumienie przez czucie w Metodzie Intibag


12:15

Panel dyskusyjny

SESJA II


13:15

Doświadczenie rodziców i opiekunów po udziale w warsztatach


13:45

dr Zdzisław Sybilski

Centrum psychoterapii behawioralno-kognitywnej, Bydgoszcz

Nowoczesne technologie w diagnostyce i leczeniu procesów emocjonalnych i poznawczych u dzieci z FAS


14:30

dr hab. Krzysztof Pilarz, prof. UMK

Wydział Teologiczny UMK, Toruń

Więź oparta na nadziei i jej znaczenie w procesie pomocy


15:15

Panel dyskusyjny


15:45

Zakończenie konferencji

Rejestracja uczestników

Document